داستان بافتوک خیلی ساده است!

دلمان میخواهد صنایع دستی اصیل ایران در خانه های ایرانی بدرخشند و جا خوش کنند، برای این کار به همراهی شما به عنوان مشتریان وفادار و مشتاق و دستان هنرمندان شهرها و روستاهای ایران نیازداریم.

بافتوک

با هدفی که برایتان گفتیم تیم وبسایت فروش صنایع دستی ایران بافتوک به شهرها و روستاهای ایران سفر می کند، به هنرمندان ایرانی سر میزند و محصولاتشان را در قالبی جدید برای عرضه به مشتریان خود ارائه میدهد.

محصولات تولیدی بی واسطه به دست مشتریان و هزینه آن مستقیم به دست تولید کنندگان می رسد و با درصدی از فروش که به وبسایت بافتوک تعلق دارد برای جوامع محلی خدمات آموزشی در حوزه صنایع دستی، گردشگری و مارکتینگ برگزار میکنیم.

اگر شما و یا دوستانتان در شهرها و روستاهای ایران صنایع دستی کوچک و بزرگی تولید میکنند و دلتان میخواهد در بافتوک برای فروش قرار دهید کافیست به ما پیغام دهید.